Open VLD

Actua en Eddie

Groen kost geld

9/05/2018

Wist u dat de gemeente jaarlijks voor ruin 25.000 euro planten , struiken , heestersbomen en ander plantmateriaal koopt? Mooi bedrag toch om onze gemeente op te fleuren...

Groen kost geld
GTSM

3/05/2018

Het college koopt voor de GTSM 2 elektrohydraulische perstangen en opspangereedschap, 2 metalen pioneers en werktafels aan voor 10.000 euro.

GTSM
Verlichting

2/05/2018

Het college heeft zijn akkoord gegeven voor het bijplaatsen van een verlichtingstoestel op de bestaande betonpaal in de Galgestraat ter hoogte van huisnummer 134. De werken gebeuren door Eandis (700 euro).

Verlichting
Onderhoud wegjes wordt anders aangepakt.

1/05/2018

.In het kader van alternatieve onkruidbestrijding zijn er op onze kerkhoven aanpassingen die we zouden willen uitvoeren betreffende wegjes die niet gebruikt worden maar veel en intensief onderhoud vragen, we zouden deze ongebruikte of onnuttige wegjes willen wegnemen en inzaaien met gras zodat dit mee kan onderhouden worden met de grasperken. Aangezien het momenteel meer werk is om te manoeuvreren om rond deze wegjes te rijden dan dat we kunnen doorrijden op grotere percelen, levert het zowel qua maaien als qua onkruidbestrijding een serieuze tijds- en kosten besparing op om deze wegjes weg te nemen en in te zaaien met gras.
Specifiek gaat het over:
Brussegem kerk:
• Het grindpad in rode kiezel rond de kerk wordt niet gebruikt aangezien de graven zich in het gazon bevinden en (weinige) de bezoekers dus over het gazon naar de graven gaan;
Brussegem kerkhof:
• Langsheen de haag die rondom het kerkhof staat zouden we een grasstrook willen aanleggen, afgeboord met een kleine borduur. Dit omwille van het brandgevaar bij de onkruidbestrijding. De wegjes zijn hier breed genoeg om dit te realiseren. (de haag heeft al meermaals vuur gevat);
Peizegem kerkhof:
• Verschillende kleine wegjes die doodlopen of nergens naartoe gaan maar heel onpraktisch zijn voor het onderhoud, zowel voor het maaien van het gras als de zeer intensieve onkruidbestrijding
• In de zone voorzien voor urnekelders waar de eerste jaren nog niet begraven word zouden we ook graag de wegjes wegnemen en inzaaien met gras. We kunnen de borduurs hier laten zitten voor wanneer we deze wegjes binnen 5 of 10 jaar nodig hebben, dan hoeven we enkel de dolomiet aan te leggen naar behoefte maar vereenvoudigd het onderhoud hier al vele jaren.
Het college gaat akkoord met de voorstellen.

Onderhoud wegjes wordt anders aangepakt.
Dieren eten ook...

30/04/2018

Er is beslist om voor 14.000 euro dierenvoeding voor de Tuinbouwschool aan te kopen...

Dieren eten ook...
Asfalt

29/04/2018

Het college besteedt ook dit jaar voor het onderhoud van verschillende asfaltwegen 350.000 euro.

Asfalt
Honden toegelaten!

28/04/2018

Het jaarmarktcomité van Merchtem kermis heeft beslist om dit jaar ook een prijskamp voor HONDEN in te richten. Indien je wenst deel te nemen moet je wel in Merchtem wonen en dient je hond een chip te hebben ingeplant. De politie zal trouwens demonstreren hoe zo een chip werkt. Nieuw en leuk voor alle hondenliefhebbers van Merchtem. Belpet heeft al toegezegd deze prijskamp te sponsoren, waarvoor reeds dank.

Honden toegelaten!
Nieuwelaan: wegmarkering

27/04/2018

Het college heeft beslist om de belijning thv de Nieuwelaan zo spoedig mogelijk aan te brengen. Tevens wordt er ter hoogte van de Vijlststraat een zebrapad geschilderd, met bijhorend verkeersbord. Het college beslist om het gevraagde zebrapad aan te brengen evenals het verkeersbord t.h.v. de Vijlststraat.

Nieuwelaan: wegmarkering
Harmonieblock kost aan wegenisaanleg 430.000 euro.

26/04/2018

De nieuwe verkaveling in het verlengde van de Luitenant Jules De Windestraat wordt eerstdaags gerealiseerd. De wegenis kost 430.000€; waarvan 80 ten laste van de gemeente...

Harmonieblock kost aan wegenisaanleg 430.000 euro.
Fiets-en voetpaden

25/04/2018

Het college zal opnieuw-zoals de voorbije 18 jaar(!) voor 100.000€ fiets- en voetpaden aanleggen en herstellen.

Fiets-en voetpaden

Top