Open VLD

Actua en Eddie

De Romeo's en Jhon Dennis op seniorenfeest

15/03/2018

Het college heeft beslist om op het seniorenfeest (2018 'De Romeo's' te laten optreden. Onze senioren kunnen zich alvast opwarmen tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten. Jammer voor de leden van de VS, die al enkele jaren , niet meer (mogen) komen. Voor deze mensen hoop ik dat hun voorzitter 'van gedacht verandert. MAAR , wat de gemeente betreft : 'IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!', de uitnodiging volgt.

De Romeo's en Jhon Dennis op seniorenfeest
Wat gaat hij nog doen?

15/03/2018

Beste lezer,
verschillende maal heb ik deze vraag, "Wat gaat 'm nog doen?", al horen stellen. Voor alle duidelijkdheid meld ik het heel graag aan u, die mij al jaren volgt via deze site.
Uw burgemeester zal zich tot eind 2018 (verder) optimaal inzetten zijn (onze) gemeente; uiteraard de dagdagelijkse dingen maar zeker voor de volgende belangrijke projecten:
*Opvolging bouw nieuwe Gemeentelijke Technische school in de Stationsstraat.
*Inhuldigen van de François Beuckelaersstraat en Benoit Ballonstraat in Peizegem (inbreiding thv voormalige school Ten Bos).
*Opening muzeum 'August De Boeck' *Realisatie van de windturbines (groene energie voor 4000 gezinnen) thv de Heirbaan, grens Steenhuffel.
*Opstart dossier 'uitbreiding De Plataan en Ten Bos' om proactief in te spelen op de groeiende bevolking.
*Opstart dossier 'Miereghemhofsite' (inbreidigsgebied thv Miereghemhof)
*Opvolging woonproject Matexi thv de voormalige voetbalpleinen 'Drijpikkel'
*Volledig fietspad tussen Meise en Asse (Nieuwelaan)
*Opvolging en voltooiing GinderAle, beide sites
*Opvolging site 'Maalderij Meskens' in de Stationsstraat
*Uiteraard zal ik 'met man en macht' pogen om mijn opvolger(-ster) voor te bereiden op de mooie maar vermoeiende taak als 'Burgemeester van Merchtem'.
Zoals u leest, is het werk nog niet gedaan.
Met veel goesting ga ik er nog ruim tegenaan. Daarna zal ik met heel veel voldoening terugkijken op al wat onze mooie gemeente te bieden heeft.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat alle geleverde werk zal worden verdergezet door de nieuwe bewindsploeg van LIJST 1785!

Wat gaat hij nog doen?
Café in 't station.

14/03/2018

Vorig jaar was het gebruik van het stationsgebouw voor de Marollen een noodoplossing, maar deze noodoplossing is uitgegroeid tot de ideale locatie voor statiekermis. Daarom vraagt het bestuur aan de NMBS om het stationsgebouw tijdens Statiekermis te laten uitbaten door de vrienden van 'De Marollen'.
Inmiddels heeft het college ook beslist om deel te nemen aan de Preventieweek fietsdiefstal NMBS ...

Café in 't station.
Regenboogvlag

13/03/2018

Het college heeft zich ook dit jaar akkoord verklaard om op 16 mei ek de regenboogvlag uit te hangen. De regenboogvlag is een uiting tegen homofobie.

Regenboogvlag
Oefensets voor GTSM

12/03/2018

GTSM beschikt reeds over enkele oefensets voor 'Electriciteit', maar omdat door de grotere klasgroepen het nodig is om nog twee extra oefenpanelen aan te kopen zodat iedereen alles kan inoefenen in het labo elektriciteit, koopt de gemeente er twee extra bij de gespecialiseerde onderneming Festo Belgium voor een bedrag van 5.159,44 euro inclusief 21 % btw;

Oefensets voor GTSM
Uilen

10/03/2018

Michel De Keersmaecker is reeds 30 jaar bezig met het plaatsen van nestkasten voor steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk. Regelmatig koopt hij materiaal aan om deze kasten te herstellen. De kasten worden hersteld door Roger Vanderslagmolen, lid van Natuurpunt Merchtem.
Dit jaar zou hij tevens enkele nieuwe kasten voor de torenvalk en steenuil willen kopen; hiervoor is dit jaar 1230 euro voorzien.
'In een verkiezingsjaar zijn er steeds meer uilen', grapt Michel.

Uilen
Nieuwe verkaveling in Peizegem

9/03/2018

Organisatie welkomstmoment nieuwe eigenaars François Beuckelaersstraat en Benoit Ballonstraat op vrijdag 20 april 2018 :
19u - verwelkomingswoord door burgemeester en rondgang in de nieuwe verkaveling
20u - receptie bij café Taxi
De inhuldiging van beide nieuwe straten gebeurt in nauwe samenwerking met de Vriendenkring van Oud Soldaten Peizegem.

Nieuwe verkaveling in Peizegem
Spaartip: Beter verwarmen.

6/03/2018

Slimmer verwarmen doe je zo: gebruik een kamerthermostaat met een tijdsinstelling en plaats thermostatische kranen op de radiatoren. Vervang je verouderde verwarmingsketel door een condensatieketel. Die zal de warmte uit de vrijgekomen waterdamp recupereren. Zo beperk je het energieverlies tot een minimum !

Spaartip: Beter verwarmen.
Mopje...

5/03/2018

  We hadden ons klaargemaakt om te vertrekken naar het oudejaarsfeest.
  We lieten het nachtlichtje branden, zetten het antwoordapparaat aan, 
hingen een handdoek over het kooitje van de parkiet en lieten de kat uit.
  We belden een taxi ... en toen deze er aan kwam gingen we naar  buiten.
  Van zodra we buiten kwamen schoot de kat terug naar binnen.
We  wilden haar niet binnen sluiten daar ze het op de parkiet gemunt had.
  Mijn vrouw ging al in de taxi zitten terwijl ik achter de kat aan moest.
   De kat rende de trap op en ik zette de achtervolging in.
   Mijn vrouw, die in de taxi zat te wachten, wou niet dat de 
bestuurder wist dat het huis verlaten zou zijn vannacht.  
Dus zei ze tegen de chauffeur : " Hij is nog even naar boven om mijn moeder een goede nacht te wensen...."
  Wat later dook ik uiteindelijk ook in de taxi:
  " Sorry dat het zo lang duurde" zei ik. " Maar die stomme trut had 
zich verstopt onder het bed. Ik heb haar met een kapstok moeten porren om haar er onder uit te krijgen. Dan wou ze weglopen maar ik heb haar bij haar nekvel gegrepen. Dan heb ik haar in een deken moeten draaien om te voorkomen dat ze me zou krabben! Maar 't is gelukt, ik heb haar
uiteindelijk beneden gekregen en in de kelder gezwierd ! Hopelijk schijt 
ze vannacht weer niet op de patatten !"

 

Er viel een doodse stilte in de taxi 

Mopje...
Voor bijna 20.000 euro meubilair.

3/03/2018

De gemeente koopt voor bijna 20.000 euro meubilair aan voor onze gemeentescholen. Merchtem: onderwijsgemeente!

Voor bijna 20.000 euro meubilair.

Top