Open VLD

Actua en Eddie

Ambitieus maar realistisch: 'Merchtem anno 2020'.

2/11/2017

Merchtem groeit.
Bouwfirma Matexi is begonnen met de bouw van maar liefst 250 woongelegenheden (waarvan hoofdzakelijk één-gezinswoningen ), het BPA Maalderij Meskens aan het station van Merchtem is goedgekeurd, de renovatiewerken aan de Ginder Ale zijn al deels voltooid (vooral ouderenvoorzieningen , rusthuis en bejaardenflats) en Providentia bouwt in 2016 zestien sociale woningen in Merchtem centrum ‘Harmonieblock’ (en 54 in Peizegem ‘Huibout III’ (2018)); ook in Peizegem zullen eerstdaags veertig bouwkavels ‘François Beuckelaerstraat’ en ‘Benoit Ballonstraat’) te koop worden aangeboden – waarbij Merchtemnaren de voorkeur genieten (cfr toewijzingsreglement Lt De Windestraat en Clerenblock).
Hoewel we niet over een glazen bol beschikken , kijken we wel naar de toekomst. Meer jonge koppels betekent –hopelijk- meer kinderen.
Daarom heeft het college een aanvraag indienen bij het departement onderwijs om de basisscholen ‘De Plataan’ en 'Ten Bos' te mogen uitbreiden. Uit het verleden weten we dat het ongeveer een vijftal jaar duur alvorens men de 70% subsidie verkrijgt. Vandaar deze beslissing; we willen absoluut vermijden dat er een plaats tekort zou opduiken in onze scholen.
Tegen de kerstvakantie kan het eerste deel de NEUWBOUW van de Gemeentelijke Technische school worden geopend.
Evenzeer wordt geld besteed aan een ‘uitbreiding’ van de huidige sportinfrastructuur (outdoor-fitness)en recreatie op de Dooren: aanleg van een bijkomend kunstgrasveld (ook binnen dit en 5 jaar); onze jeugd moet de kans krijgen om zich ook sportief te kunnen uitleven.
Hopelijk begint ook Levedale snel op de Reedijk 14 bijkomende woongelegenheden voor mindervaliden te bouwen.
Om het financieel plaatje te doen kloppen worden oude gebouwen verkocht en de grondregie verder uitgewerkt. Het is zeker niet de bedoeling hiervoor aan de huidige Merchtemnaar meer te vragen (lees ‘geen belastingverhoging!’).
Namens een vooruitziend bestuur met VEEL GOESTING,
Uw burgervader, nog 'heviger' dan ooit!

Ambitieus maar realistisch: 'Merchtem anno 2020'.
Bossen aanplanten!

1/11/2017

Vorige winter heeft Natuurpunt bijna 3000 struiken geplant langs de rand van ons Paardenbos. Het resultaat is een mooie bosrand. Nu zaterdag herbeplanten ze het bos zelf.
Er zullen in totaal 730 bomen worden geplant, bestaande uit volgende soorten:
wintereik, zomereik, veldesdoorn, gewone esdoorn, gewone beuk, boskers, wilde kers, tamme kastanje, zomerlinde, haagbeuk, wilde appel, steeliep en lijsterbes. Hierdoor maken we een heel gevariëerd bos, waar dieren, vogels, insecten en de mensen zullen van genieten.
Zin om mee te helpen ... kom dan zeker af. Alle ouders van de kinderen geboren in 2016 krijgen een brief van de gemeente met een uitnodiging om mee te helpen.
Laarzen, handschoenen en een schop komen zeker van pas!
Afspraak nu zaterdag 9 december vanaf 08.30u Paddebroeken 7. Er zal iemand ter plaatse zijn om de weg te tonen waar we zullen planten.
Dinsdag 12 december 2017 in de voormiddag zullen we samen met de kinderen van het eerste leerjaar van de school "de Plataan" de rest van de bomen planten. Zij zullen eerst een rondleiding krijgen doorheen onze natuurgebieden. Ook hier kunnen we helpende handen zeker gebruiken! We beginnen te planten rond 09.30u. Schop en laarzen zeker meebrengen.

Bossen aanplanten!
Jong VLD Merchtem hervormt bestuur.

30/10/2017

Brent De Boeck (21) stond sedert 2016 aan het roer van onze liberalen jongerenbeweging maar zet nu een stapje opzij. Dit doet hij omdat hij zich volop wil concentreren op zijn bijkomende studies. Het huidig bestuur van Jong VLD Merchtem wil hem bedanken voor de steun die hij jarenlang als bestuurslid, voorzitter en als vriend heeft gegeven. Bij de laatste bestuursvergadering werd Lore De Block (19) verkozen als nieuwe voorzitster en Joke Elpers (18) als nieuwe ondervoorzitster. Lore liep haar hele leven school in Merchtem, en zal zich volop inzetten om alle jongeren in onze gemeente zich goed te laten voelen. Ze studeert momenteel bachelor Bouwkunde te Aalst. Het vernieuwde, jonge en dynamische team maakt zich klaar om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober 2018) het verschil te maken. Hun ambitie voor 14/10/18: "Zoveel mogelijk jongeren aansporen hun stem aan de jeugd te geven. Zodat er opnieuw een frisse wind in de Merchtemse gemeenteraad kan waaien. Iedereen weet het: stilstaan is achteruitgaan..."

Jong VLD Merchtem hervormt bestuur.
Markt verhuist niet volegende woensdag, op 1 november.

28/10/2017

Dit jaar valt 1 november op een woensdag, de wekelijkse marktdag.
We zullen de markt laten doorgaan op de normale locatie, dit op vraag van de marktkramers. Na het traditionele kerkhofbezoek, een koffietje op de markt? Moet kunnen...

Markt verhuist niet volegende woensdag, op 1 november.
CAD Cam voor GTSM

27/10/2017

Het college heeft de aankoop van een CAD Cam , met bijhorende opleiding voor de gebruikers (voor GTSM)goedgekeurd. Het gaat om 8000 euro.

CAD Cam voor GTSM
Fusie OCMW - gemeente Merchtem.

25/10/2017

De 'fusie' tussen het OCMW en de gemeentediensten komt met rasse schreden dichterbij. De intentie is om alle administratieve diensten van 'burgerzaken' , zoals identiteitskaarten , Kids ID, rijbewijs, reispas, inschrijving in de gemeente, geboorteaangifte, ed vanaf 2019 over te brengen naar de OCMW site in de Gasthuisstraat. Makkelijk te bereiken en optimaal voorzien van parking, is een van de factoren. Er zal ook meer worden toegezien op de 'privacy'..
De aanpassingswerken gaan van start en de lokalen dienen ook voorzien van het nodige -aangepaste meubilair. Een eerste aankoop is voorzien voor een bedrag van 40.000 euro (deels op het budget van het OCMW , deels op dat van de gemeente (omdat pas vanaf 1/1/2019 dit van één gemeenschappelijke rekening kan gebeuren).
Dat de fusie een vaststaand feit is, niet enkel op gebied van infrastructuur maar tevens op gebied van eengemaakte diensten , stemt mij gelukkig. Ik heb hiervoor al lang gepleit.
Een woord van dank aan alle ambtenaren die in werkgroepen de fusie hebben voorbereid - buiten het politieke schouwspel- een dikke pluim!

Fusie OCMW - gemeente Merchtem.
Gemeente subsidieert natuurprojecten.

24/10/2017

Het college heeft voor ruim 15.000 euro subsidies goedgekeurd voor werken in de natuur en in samenwerking met Natuurpunt:
Project akkervogels
Poelen aanleggen en ruimen
aanleg geboortebos en Paardenbos
Deelname aan opruimaktie zwerfvuil
Vervangen van bomen
Knotwilgenactie
Hellepad.

Gemeente subsidieert natuurprojecten.
Burger blijft op de hoogte.

23/10/2017

Het college heeft beslist om een prijsvraag te organiseren voor de aankoop van verschillende grote beeldschermen. Deze zullen in elke deelgemeente en Peizegem worden aangebracht. De bedoeling is de burger te informeren over geplande activiteiten in onze gemeente.

Burger blijft op de hoogte.

Top