Open VLD

Actua en Eddie

Tuinbouwschool maakt 'deal' met Tractors Thomas.

15/04/2017

Om onze leerlingen van de tuinbouwschool te leren werken met de meest recente , computergestuurde, tractors, heeft de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool een (huur)contract afgesloten met Tractors Thomas. Een 'Wi,-Win' als je het mij vraagt,..

Tuinbouwschool maakt 'deal' met Tractors Thomas.
Auto's verkocht voor 'Spoed'.

14/04/2017

Het college heeft vier aangeslagen auto's verkocht aan 50E. de wagens , beter de wrakken, stonden geparkeerd op de parking van het Boonhof, Maurits Sacréstraat. De vrijgekomen plaats zal kunnen worden gebruikt door de nieuwe DOKTERSWACHT, die eind september ek zal worden geopend. Je kan daar terecht vanaf 1 oktober dit jaar voor alle medische problemen waarvoor je momenteel naar een ziekenhuis gaat. De nieuwe praktijk is eigenlijk de 'Spoeddienst' van Merchtem en omstreken.
Ik ben alvast zeer tevreden met dit knappe initiatief!

Auto's verkocht voor 'Spoed'.
Geboortelaan 2018

13/04/2017

De officiële opening van de geboortelaan vindt meestal plaats de derde zaterdag van maart. Dit jaar was het dusdanig slecht weer dat er moest worden uitgesteld. Daarom dit jaar op zaterdag 22 april ek. We doen hetzelfde als vorig jaar namelijk : jenever en soep met balletjes - een geschenk per kind De nieuwe geboortelaan komt ter hoogte van Kemmeken (op de grens met buurgemeente Opwijk).

Geboortelaan 2018
Delhaize en gemeente maken 'deal'.

12/04/2017

Het college en de eigenaar van AD Delhaize Merchtem hebben een overeenkomst afgesloten om de parking van de supermarkt open te stellen voor iedereen (en niet enkel de klanten) op bijzonder 'parkeerdrukke' dagen. Zo zal op dagen als 'Avondmarkt' , Jaarmarkt', 'Merchtem op Stelten', ... de parking door iedereen kunnen worden gebruikt. Een mooie overeenkomst, een echte 'Win-Win'.

Delhaize en gemeente maken 'deal'.
Regenboogvlag

10/04/2017

Het college heeft zich ook dit jaar akkoord verklaard om op 17 mei ek de regenboogvlag uit te hangen. De regenboogvlag is een uiting tegen homofobie.

Regenboogvlag
Maaien van bermen.

1/04/2017

Het college heeft de opdracht 'Maaien van Bermen' gegund aan de firma Cocquyt uit Beervelde. Wij zien nauwlettend toe dat op de correcte tijdstippen wordt gemaaid. De kostprijs is 85.000 euro.

Maaien van bermen.
2.500 euro voor promoten landbouw.

30/03/2017

Het college heeft de subsidies voor bedrijfsbezoeken bij land -en tuinbouwers goedgekeurd. In totaal wordt voor bijna 2500 euro verdeeld onder 5 Merchtemse landbouwbedrijven

2.500 euro voor promoten landbouw.
Meten is weten

28/03/2017

Het college betoelaagd 28 landbouwbedrijven die de moeite doen een bodemanalyse aan te vragen. dit om te vermijden 'te veel' meststoffen te moeten aanbrengen. De toelage bedraagt 35 euro per hectare.

Meten is weten
Ruim 100.000 euro voor gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

26/03/2017

Het college heeft het contract met de firma 'Ros Beiaard' verlengd om het gemeenschappelijk busvervoer voor ALLE basisscholen naar het zwembad, te voeren. Zes jaar geleden hebben we aan het Vrij Onderwijs deze belofte gedaan , en woord houden is ons motto.
Ook de kinderopvang op woensdagnamiddag is in het budget van 100.000 euro voorzien.
Uw belastinggeld wordt nuttig besteed!

Ruim 100.000 euro voor gemeenschappelijk leerlingenvervoer.
Voor ruim 4.250 € groenbemestingspremies !

25/03/2017

De gemeente geeft voor 4.239.47 euro aan groenbemestingspremies, verdeeld over een 30 30-tal landbouwbedrijven.
Er wordt maximaal 26,00 €/ha betoelaagd. Dus ruin 150 ha landbouwgrond met groenbemesting!
De bedoeling is om chemische bemesting te verminderen en nitraten uit de grond te halen.

Voor ruim 4.250  € groenbemestingspremies !

Top