Open VLD

Actua en Eddie

Brussegem boven!

7/06/2017

Zaterdag 3/6/2017 was het weer jaarmarkt in Brussegem.
Na een misschien iets mindere editie in 2016 had het jaarmarktcomitee van Brussegem er alles aan gedaan om er dit jaar weer een grand cru editie van te maken, aldus schepen Maarten Mast. .
Naast de koeien, ezels, schapen, het pluimvee van de neerhofvrienden en de vertrouwde rommelmarkt, waren ook de standhouders van de Merchtemse boerenmarkt uitzonderlijk naar Brussegem afgezakt..
Het hele gebeuren werd muzikaal opgefleurd door Trash Beatz en Gembada..
Nieuw dit jaar was een 1e uitgave van Brussegem's got talent, waarbij de kinderen van de Rinkelingschool hun artistieke gaven aan het publiek konden tonen. Het ging van dans, turnen, diabolo, tot een klassiek stukje dwarsfluit spelen..
Alleen tijdens het optreden van deze plaatselijke talentjes kon je in de feesttent dit weekend, eenspeld horen vallen. De rest van het weekend was het ambiance à volonté..
Uitslag Brussegem's got talent: 1e Luca Tastenoy met een diabolo, 2e Marthe Van Malderen en Anastasia Ciubotariu met een turnshow, 3e plaats Femke Neefs met dwarsfluit..
Het jaarmarktcomitee was dus in haar opzet geslaagd op naar 2018..
Foto's: 1e :winnaars raad het gewicht koe :856kg..
1e 857.4kg (Boussee Lucie).
2e 858.5kg (Van Lierde Alexander).
3e 862 kg (Hellinckx Anna)

Brussegem boven!
Voor 10.000 euro bloemplanten.

6/06/2017

Het college heeft zijn goedkeuring gegeven voor het aankopen van bloemplanten voor de Gemeentelijke Tuinbouwschool voor een bedrag van 10.000 euro. 'Koken kost geld'...

Voor 10.000 euro bloemplanten.
Groen licht voor windturbines. Persbericht Provincie Vlaams Brabant...

5/06/2017

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor 2 windturbines van Aspiravi in Merchtem. ‘We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Duurzame energiebronnen geven onmiddellijk positieve milieueffecten vermits ze geen CO2 uitstoten. Willen we klimaatneutraal worden tegen 2040, dan moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren, want we moeten immers 80 tot 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011’ zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. ‘ De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning van Aspiravi NV goed voor de uitbating van 2 windturbines aan het Brusselbaantje in Merchtem. Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW, goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen, en worden geplaatst in het agrarisch ruilverkavelingsgebied rond Peizegem. Door de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen is de impact van de windturbines op het landschap minimaal. De woningen liggen op voldoende afstand zodat ze geen hinder zullen ervaren. De geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd.

Groen licht voor windturbines. Persbericht Provincie Vlaams Brabant...
Meststof

2/06/2017

Het college heeft voor ruim 5.000 euro meststoffen aangekocht voor de Gemeentelijke Tuinbouwschool. 'Voeding is belangrijk, ook voor planten!'

Meststof
Wekelijkse ophaling huisvuil!

31/05/2017

In Merchtem gebeurt de inzameling van het GFT- en restafval via de tweewekelijkse ophaling van de biologisch afbreekbare GFT-zak en de bruine of zwarte restafvalzak. In de zomermaanden verhogen wij het tempo naar een wekelijkse ophaling. Vanaf woensdag 1 juni ek tot de laatste vrijdag van september kan u de restafvalzak en de GFT-zak elke week aanbieden. Het bestuur voorziet hiervoor een extra budget van ruim 100.000 euro deze legislatuur! Na 1 oktober geldt opnieuw de tweewekelijkse regeling. foto: Ook wekelijkse inzameling in de Kattestraat...

Wekelijkse ophaling huisvuil!
Vliegtuigcrash in Brussegem!

29/05/2017

Onthulling van een monument ter nagedachtenis van de vliegtuigcrash van 3 juni 1942 te Linthout-Brussegem.
In de nacht van 2 op 3 juni 1942 stortte in de velden van het gehucht Linthout in Brussegem een Britse bommenwerper neer. Die was, nadat hij een bombardement had uitgevoerd om de Duitse oorlogsindustrie een slag toe te dienen, neergeschoten door een nachtjager.
De inzittenden, vijf jonge Britse soldaten van de Royal Air Force, kwamen hierbij allen om het leven.
Ter nagedachtenis van dit dramatisch oorlogsincident richtte het gemeentebestuur in samenwerking met de Kring Oud-soldaten, de Vriendenkring Oud-soldaten Peizegem, de Nationale Strijdersbond Afdeling Brussegem en Heemkring Soetendaelle op het pleintje gelegen in de Bollestraat, tegenover ‘Havana Club’, een bescheiden monument op.
Dit monument wordt onthuld op vrijdag 2 juni 2017, 75 jaar na de feiten dus. Tegelijk wordt het boek waarin auteur Jan Willems, die eerder al de geschiedenis van Brussegem te boek stelde, het relaas brengt van zijn diepgaand onderzoek naar de omstandigheden van deze dodelijke crash en diegenen die er bij betrokken waren, aan de pers en het publiek voorgesteld.
Na het academisch gedeelte, dat start om 19 uur, biedt het gemeentebestuur de aanwezigen een drankje en een hapje aan.
Iedereen die geïnteresseerd is in deze materie wordt van harte uitgenodigd op deze herdenkingsplechtigheid.
Het boek ‘Vliegtuigcrash te Linthout 03 juni 1942’ (80 blz.) kost 20 euro, waarvan 2 euro wordt overgemaakt aan het Kinderkankerfonds. Het kan besteld worden bij de auteur, janwillems@telenet.be of telefonisch via 052/37.36.47. Gelegenheid om het boek aan te kopen is er uiteraard ook tijdens de inhuldigingsplechtigheid van het herdenkingsmonument.
Op zaterdag 10 juni is er van 10 tot 14 uur een verkoopstand in de Gemeenschapslokalen aan het Brussegemkerkplein te Brussegem, waar Jan Willems zal aanwezig zijn.

Vliegtuigcrash in Brussegem!
Groen gemeentehuis!

27/05/2017

Toen ik zes jaar geleden zei dat ons grijs gemeentehuis moest worden aangepakt, dacht iedereen dat het zou geschilderd worden. Niets was minder waar: de groene ploeg van de technische dienst heeft 4 'wilde wingerds' geplant en zie op de foto het resultaat!
De wilde wingerds hebben hun werk gedaan als klimplant. Een 'kleine realisatie' , maar toch eentje waar ik fier op ben.
Oh ja , Groen zal wel zeggen dat het 'dank zij hun is', maar wie gelooft dit (nog)?

Groen gemeentehuis!
Maggie kiest voor Spelt!

26/05/2017

Afgelopen zondagnamiddag bracht Minister Maggie De Block een bezoek aan de Opentuindag van de Tuinbouwschool in Peizegem. De minister was uitgenodigd om het SPELT-project officieel te komen openen. Eerst stond er een uitgebreide rondleiding op het programma, waarbij verschillende leerlingen een woordje uitleg gaven over hun eindproef, zowel in de verschillende labo’s (fysica, chemie en biotechniek) als buiten in de serres en de prachtige tuin. Daarna volgde op een akker buiten de school het officiële gedeelte, de opening van het SPELT-project. Directeur Dirk Legroux:
”Onze samenleving evolueert razendsnel, vandaar de nood aan een geactualiseerde inhoudelijke aanpak in het onderwijs waarbij de leerling centraal staat. Door de globalisering en technische revolutie worden er vandaag andere eisen gesteld aan afstuderende jongeren, de zogenaamde competenties van de 21ste eeuw: probleemoplossend denken, doelgericht/kritisch omgaan met informatie (mediawijsheid), sociaalvaardig (burgerzin), creatief & innovatief (ondernemerschap). De Tuinbouwschool is een unieke kwaliteitsvolle TSO & BSO school. In het kader van de hedendaagse onderwijsontwikkelingen willen we met projecten zoals het SPELT-project het zogenaamde watervalsysteem terugdringen, de tussenschotten ASO, TSO en BSO verwijderen en zo de sociale segregatie wegwerken. Absolute prioriteit daarbij is om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. De optie STEM kan daarbij helpen, STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics) is “het nieuwe Latijn” of “de technische humaniora”, we zijn er vorig jaar als één van de eerste Tuinbouwscholen in Vlaanderen mee gestart. Het SPELT-project is een heel mooi voorbeeld van projectmatig werken, zoveel mogelijk leerlingen erbij betrekken, de competenties van de 21ste eeuw indachtig. Eerst werd het spelt-proces in kaart gebracht en dan verdeeld over een aantal vakken in verschillende klassen. Samengevat omvat dit SPELT-project 42 pedagogische invullingen, graadsoverschrijdend (1ste, 2de en 3de graad), afdelingsoverschrijdend (TSO & BSO) en richtingsoverschrijdend (Bio, Plant & Dier). Maar liefst 14 klassen werken er aan mee, in 14 verschillende vakken, met 17 leerkrachten. Een modern voorbeeld van onderwijs in de 21ste eeuw. Uiteraard is het de bedoeling om met de leerlingen speltmeel te gaan maken en speltbrood te bakken, onze afdeling Biotechniek zal zelfs speltbier gaan brouwen.”
Na het officiële gedeelte volgde dan nog een demonstratie van oud-leerling Timoty Fisser, winnaar van de prestigieuze TSO-trofee Rotary Club Meise-Bouchout in 2016. Timoty toonde hoe drones vandaag reeds worden toegepast in de land- en tuinbouw, waarbij akkers vanuit de lucht op basis van GPS-coördinaten worden geïnspecteerd en de bekomen informatie dan wordt gebruikt om het rendement van de teelt te verhogen. Tijdens een korte receptie met spelthapje en speltbier genoot Minister De Block zichtbaar van deze feestelijke en meer dan geslaagde Opentuindag, samen met een aantal andere genodigen van de Inrichtende Macht.

Maggie kiest voor Spelt!
Diamant voor Jozef en Solange!

23/05/2017

Het college van Merchtem mocht Jozef en Solange feliciteren met hun 60 jaar huwelijk. Het koppel woont heel hun leven op de Kouter (op de grens Peizegem -Merchtem). Jozef deed de administratie in de voormalige melkerij 'Lactovita' op de Reedijk. Solange heeft een zangcarrière achter de rug. Vandaag houden ze zich intens bezig met tuinieren en het zangkoor van Peizegem.

Diamant voor Jozef en Solange!
Diamant voor Jozef en Solange!

23/05/2017

Het college van Merchtem mocht Jozef en Solange feliciteren met hun 60 jaar huwelijk. Het koppel woont heel hun leven op de Kouter (op de grens Peizegem -Merchtem). Jozef deed de administratie in de voormalige melkerij 'Lactovita' op de Reedijk. Solange heeft een zangcarrière achter de rug. Vandaag houden ze zich intens bezig met tuinieren en het zangkoor van Peizegem.

Diamant voor Jozef en Solange!

Top