Open VLD

Actua en Eddie

Intradura is geboren...

4/05/2017

De nieuwe afvalintercommunale Intradura is geboren. Op donderdag 27 april 2017 ondertekenden de 19 deelnemende gemeentes uit de regio Halle-Vilvoorde officieel de akte voor de oprichting van Intradura in de gemeentelijke feestzaal van Drogenbos.
In 2016 besliste intercommunale Haviland om een nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’ op te richten: Intradura. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van o.m. afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers zullen de gemeentes besparen op hun afvalfactuur. Andere troef is dat de gemeentes een afval- en recyclagebeleid op lange termijn kunnen uitwerken, want Intradura is als opdrachthoudende intercommunale opgericht voor 18 jaar.
Met de officiële oprichting kan Intradura nu eindelijk van start gaan. In de praktijk verandert er voorlopig nog niets voor de inwoners en de medewerkers. Eerst moeten nog een aantal technische dossiers worden afgewerkt. Dit najaar pas zullen de eerste Intradura-vrachtwagens in het straatbeeld verschijnen.

Intradura is geboren...
Wat gaat hij nog doen?

29/04/2017

Beste lezer,
verschillende maal heb ik deze vraag, "Wat gaat 'm nog doen?", al horen stellen. Voor alle duidelijkdheid meld ik het heel graag aan u, die mij al jaren volgt via deze site.
Uw burgemeester zal zich tot eind 2018 (verder) optimaal inzetten zijn (onze) gemeente; uiteraard de dagdagelijkse dingen maar zeker voor de volgende belangrijke projecten:
*Opvolging bouw nieuwe Gemeentelijke Technische school in de Stationsstraat.
*Inhuldigen van de François Beuckelaersstraat en Benoit Ballonstraat in Peizegem (inbreiding thv voormalige school Ten Bos).
*Opening muzeum 'August De Boeck' *Realisatie van de windturbines (groene energie voor 4000 gezinnen) thv de Heirbaan, grens Steenhuffel.
*Opstart dossier 'uitbreiding De Plataan en Ten Bos' om proactief in te spelen op de groeiende bevolking.
*Opstart dossier 'Miereghemhofsite' (inbreidigsgebied thv Miereghemhof)
*Opvolging woonproject Matexi thv de voormalige voetbalpleinen 'Drijpikkel'
*Volledig fietspad tussen Meise en Asse (Nieuwelaan)
*Opvolging en voltooiing GinderAle, beide sites
*Opvolging site 'Maalderij Meskens' in de Stationsstraat
*Uiteraard zal ik 'met man en macht' pogen om mijn opvolger voor te bereiden op de mooie maar vermoeiende taak als 'Burgemeester van Merchtem'.
Zoals u leest, is het werk nog niet gedaan.
Met veel goesting vlieg ik er nog ruim 1.5 jaar tegenaan. Daarna zal ik met veel voldoening terugkijken op al wat onze mooie gemeente te bieden heeft.

Wat gaat hij nog doen?
Kroegentocht!

28/04/2017

5 mei wordt een heuse 'feestavond' me"t de 'kroegentocht'. Gratis toegang voor iedereen; toffe optredens in alle deelnemende cafés. Kortom : 'De perfecte start van een mooi weekend'.

Kroegentocht!
Boerenmarkt in de lift!

27/04/2017

Het college heeft beslist om op advies van de Landbouwraad de data van de boerenmarkten te vermelden op een volgende ophaalkalender. hierdoor kan elke Merchtemnaar 'ten allen tijde' nagaan wanneer de lekkere hoeveproducten uit de 'korte keten' kunnen worden gekocht.

Boerenmarkt in de lift!

Top