Open VLD

Actua en Eddie

Feestbus

12/10/2017

Het college heeft opnieuw groen licht gegeven voor het inschakelen van de Feestbus op oudejaarsavond. . vorig jaar maakten hiervan 112 reizigers gebruik (in 2015 nog 200). Toch vinden wij veiligheid voor de uitgaande jaeugd een zeer belangrijk gegeven. De feestbus kost 700 euro aan de gemeente

Feestbus
Trouwen in Merchtem.

11/10/2017

Het college heeft voor bijna 3.500 euro nieuwe trouwboekjes gekocht; per jaar trouwen er gemiddeld 60 koppels in Merchtem. Ik heb inmiddels meer dan 1000 koppels gelukkig gemaakt...

Trouwen in Merchtem.
Zondag , wandeldag!

10/10/2017

Samen met Pasar wil Natuurpunt aan de wandelaar laten zien wat ze reeds gerealiseerd hebben door hun jarenlange inzet in de gemeente Merchtem. Brussegem en omgeving is daarvoor de ideale plaats.
De gegidste wandeling vertrekt op het kerkplein van Brussegem, vanwaar we richting het geboortebos gaan op het vroegere voetbalplein van Brussegem. Vandaar gaan we naar de Osselstraat waar een grote mooie poel te bewonderen is, met een bijhorend bos, aangeplant ten tijde van de ruilverkaveling.
Vervolgens gaat het richting Oude Dendermondse baan waar we een project rond "akkervogels ", “steenuilen en torenvalken”, "hagen en houtkanten" en “hoogstamboomgaarden” kunnen bekijken. En nog wat verderop wordt er uitleg verschaft over de werking van een rietveld.

Zondag , wandeldag!
Het nestkastje

4/10/2017

Het nestkastje.

Ik kreeg een nestkastje gratis voor niets,

en heb het te huur gezet gratis voor niets.

Het is nog bemeubeld, het nestel is gratis voor niets,

voer en drank geeft ik gratis voor niets.

Het kastje is van stevig hout gemaakt,

over de ronde ingang werd gewaakt.

Het is geverfd in bruin natuur,

het weerstaat alle weertypes, warm of guur.

Ik heb de woonst een plekje gegeven windvrij,

het is nu hoopvol wachten op een hij en een zij.

Ik zal ze niet storen bij echt gaan wonen,

vogels horen bij de schepsels bij de allerschonen.

Nu de eerste lentedagen zichtbaar lengen,

willen vogels vol tederheud een kroost een koost voortbrengen

ze zullen ijverig vliegen af en aan,

indrukwekkend hun vliegverkeer gade te slaan.

Mijn nestkastje staat gratis te huur,

ongedurig wacht ik op een gevleugelde buur.

Staf van ’t Sas, Lente 2013.

Het nestkastje
Markt verhuist niet op 1 november.

3/10/2017

Dit jaar valt 1 november op een woensdag, de wekelijkse marktdag.
We zullen de markt laten doorgaan op de normale locatie, dit op vraag van de marktkramers. Na het traditionele kerkhofbezoek, een koffietje op de markt? Moet kunnen...

Markt verhuist niet op 1 november.
Antoon de troubadoer op Reedijk

2/10/2017

Het college heeft 'Antoon de Troubadoer' vastgelegd om op dinsdag van kermis 2018, op de Reedijk te komen zingen. Meezingen wordt de boodschap tijdens en de ezelsprijskamp!

Antoon de troubadoer op Reedijk
Investeren in onderwijs.

1/10/2017

Het college heeft zijn goedkeuring gegeven voor de aankoop van bankschroeven en hulpstukken voor de Gemeentelijke Technische tuinbouwschool en GTSM. Het voorziene bedrag is 7000 euro.

Investeren in onderwijs.
*Geboortelaan wordt zaterdag aangeplant.

1/10/2017

De begroeing aan fietsroute Leireken is aan vernieuwing toe. Langs de akkers worden er hagen aangeplant die door de gemeente onderhouden worden met behulp van een klepelmaaier. Deze hagen kunnen goede windschermen vormen op deze toch wel winderige plek voor fietsers en voetgangers. Doordat hagen een afscherming bieden tegen de wind, worden er achter deze hagen warmere zones gecreëerd worden. .
Deze aanplanting zal worden gebruikt als geboortelaan voor de kinderen geboren in 2015.
Natuurpunt Merchtem zal samn met de ouders de hagen aanplanten . Deze aanplantingen gebeuren thv de fietsroute en de gracht.
De graafwerken wordenuitgevoerd door de gemeente.
De leerlingen van de tuinbouwschool namen een deel van de aanplantingen voor zich als een mooie praktische oefening.
Totaal bedrag: 4500 euro.

*Geboortelaan wordt zaterdag aangeplant.
Ambitieus maar realistisch: 'Merchtem anno 2020'.

1/10/2017

Merchtem groeit.
Bouwfirma Matexi is begonnen met de bouw van maar liefst 250 woongelegenheden (waarvan hoofdzakelijk één-gezinswoningen ), het BPA Maalderij Meskens aan het station van Merchtem is goedgekeurd, de renovatiewerken aan de Ginder Ale zijn al deels voltooid (vooral ouderenvoorzieningen , rusthuis en bejaardenflats) en Providentia bouwt in 2016 zestien sociale woningen in Merchtem centrum ‘Harmonieblock’ (en 54 in Peizegem ‘Huibout III’ (2018)); ook in Peizegem zullen eerstdaags veertig bouwkavels ‘François Beuckelaerstraat’ en ‘Benoit Ballonstraat’) te koop worden aangeboden – waarbij Merchtemnaren de voorkeur genieten (cfr toewijzingsreglement Lt De Windestraat en Clerenblock).
Hoewel we niet over een glazen bol beschikken , kijken we wel naar de toekomst. Meer jonge koppels betekent –hopelijk- meer kinderen.
Daarom heeft het college een aanvraag indienen bij het departement onderwijs om de basisscholen ‘De Plataan’ en 'Ten Bos' te mogen uitbreiden. Uit het verleden weten we dat het ongeveer een vijftal jaar duur alvorens men de 70% subsidie verkrijgt. Vandaar deze beslissing; we willen absoluut vermijden dat er een plaats tekort zou opduiken in onze scholen.
Tegen de kerstvakantie kan het eerste deel de NEUWBOUW van de Gemeentelijke Technische school worden geopend.
Evenzeer wordt geld besteed aan een ‘uitbreiding’ van de huidige sportinfrastructuur (outdoor-fitness)en recreatie op de Dooren: aanleg van een bijkomend kunstgrasveld (ook binnen dit en 5 jaar); onze jeugd moet de kans krijgen om zich ook sportief te kunnen uitleven.
Hopelijk begint ook Levedale snel op de Reedijk 14 bijkomende woongelegenheden voor mindervaliden te bouwen.
Om het financieel plaatje te doen kloppen worden oude gebouwen verkocht en de grondregie verder uitgewerkt. Het is zeker niet de bedoeling hiervoor aan de huidige Merchtemnaar meer te vragen (lees ‘geen belastingverhoging!’).
Namens een vooruitziend bestuur met VEEL GOESTING,
Uw burgervader, nog 'heviger' dan ooit!

Ambitieus maar realistisch: 'Merchtem anno 2020'.
Klemtoonverlichting uit op 'Nacht van de Duisternis'.

1/10/2017

  Tijdens het weekend van 14 oktober blijft het ’s avonds in Merchtem gedeeltelijk donker. Merchtem organiseert op initiatief van Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde de 20e Nacht van de Duisternis. De initiatiefnemers willen op die manier duidelijk maken dat Vlaanderen niet rationeel omspringt met verlichting. Onze openbare ruimte wordt te veel en te fel verlicht.

 

Te veel verlichting is niet zonder gevolgen. Het zorgt voor energieverspilling. Gemeenten kunnen geld besparen door minder te verlichten en dragen op die manier ook bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. De argumenten van 'meer diefstal' en 'onveiligheid' vinden we echter primordiaal .
Het bestuur opteert dus enkel om de openbare gebouwen even minder in de schijnwerper te zetten. NIEMAND hoeft zich hieraan te storen, én het gebeurt gratis (alle verlichting uitschakelen kost ruim 16.000 euro (alstublieft).
Realisme is nog steeds een goede basis om beslissingen te nemen...

Klemtoonverlichting uit op 'Nacht van de Duisternis'.

Top