Open VLD

Actua en Eddie

Laaghangende zon!

25/03/2018

“PZ AMOW vraagt bestuurders extra aandacht voor mekaar te hebben. In deze tijd van het jaar vermindert de laag hangende zon dikwijls de zichtbaarheid ernstig.
Reflectie door een nat wegdek versterkt dit fenomeen nog. Je dimlichten overdag gebruiken zorgt ervoor dat ander weggebruikers je veel beter en sneller zullen opmerken. Een anticiperende rijstijl met aangepaste snelheid en het nemen van voldoende tijd om maneuvers met voldoende marge uit te voeren kunnen de verkeersveiligheid enkel maar gunstig beïnvloeden. De gewonnen seconden verdwijnen in het niets bij een aanrijding!”
foto: Willy Sommers , Laat de zon in je haart (niet in de ogen)

Laaghangende zon!
Geboortebos 2017 aan Merchtem station.

20/03/2018

Vlakbij het station (komende van het centrum van Merchtem, juist voor de spoorovergang aan de linkerkant) ligt er een mooi stukje natuur. De eigenaar hebben we kunnen overhalen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zodanig dat de natuurwaarde van dit gebied enorm zou kunnen verhogen.
We hebben samen met het RLGC ervoor gezorgd dat de poel van bijna 100 meter lang op 3 à 5 m beter breed werd geruimd, zodat dit natuurlijk wachtbekken terug heel wat water kan opvangen. Hierdoor geven we bovendien terug meer kansen aan de amfibieën die er ter plaatse nog zijn.
Om deze poel te kunnen laten ruimen, hebben we met ons ploegje op voorhand heel wat hout dat in deze poel was gevallen, verwijderd. Langs deze poel staan verschillende knotwilgen die dienden gesnoeid te worden. Wij hebben deze geknot in de winter 2017-2018. We gaan er nog enkele knotten in de winter 2018-2019.
Achter deze poel bevindt zich een mooie boomgaard, dewelke we een snoeibeurt zullen geven.
Het bos dat er gekapt is, zullen we heraanplanten met inlandse soorten en we gaan het bos lichtjes uitbreiden. Aan de kant van het station, gaan we een boomgaard aanplanten.
Dit plekje is heel goed geschikt om gebruikt te worden als “geboorteplekje” voor de kinderen geboren in 2017.
Voor de werkzaamheden die we reeds hebben uitgevoerd en voor de werkzaamheden die nog moeten uitgevoerd worden, is er een bedrag van 2.500 euro voorzien.

Geboortebos 2017 aan Merchtem station.
Onkruiddagen in Merchtem.

18/03/2018

Merchtem gaat gemeentelijke onkruiddag organiseren op zaterdag 8 september 2018. Sedert 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. Er wordt in Merchtem reeds geruime tijd geparticipeerd op de nieuwe wetgeving via niet-chemische onkruidbestrijding. De alternatieve manier van onkruidbestrijding zorgt ervoor dat er meer onkruid staat of dat het langer blijft staan. Aangezien de gemeentediensten geen chemische onkruidverdelgers mogen gebruiken is het een zware bezigheid om onkruid op een milieuvriendelijke manier te verwijderen. Het is een hele klus om alle Merchtemse wegen en voetpaden onkruidvrij te houden. Daarom een oproep aan de Merchtemse inwoners. De gemeente zorgt voor het schoonvegen van de de wegen, maar vraagt de inwoners om het openbaar domein voor hun deur schoon en onkruidvrij te houden. De voorstellen die door de milieudienst worden bekeken: koppelen aan een fotowedstrijd per buurt/straat, vooraf in te schrijven. met als oofdprijs: buurtcheque "100% onkruidvrije buurt" -, eventueel straatnaambordje laten maken (of stickers), voor elk deelnemend gezin, voorbeeld: gratis GFT-zak/ of tuinhandschoenen/ of een gadget... af te halen op het gemeentehuis of bibliotheek. De concrete inhoud wordt via de website bekend gemaakt.
Inmiddels blijft de gemeente hopen dat de biologische onkruidverdelger op basis van pelargonium acid door de bevoegde overheid wordt erkend...

Onkruiddagen in Merchtem.
De Romeo's en Jhon Dennis op seniorenfeest

15/03/2018

Het college heeft beslist om op het seniorenfeest (2018 'De Romeo's' te laten optreden. Onze senioren kunnen zich alvast opwarmen tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten. Jammer voor de leden van de VS, die al enkele jaren , niet meer (mogen) komen. Voor deze mensen hoop ik dat hun voorzitter 'van gedacht verandert. MAAR , wat de gemeente betreft : 'IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!', de uitnodiging volgt.

De Romeo's en Jhon Dennis op seniorenfeest
Wat gaat hij nog doen?

15/03/2018

Beste lezer,
verschillende maal heb ik deze vraag, "Wat gaat 'm nog doen?", al horen stellen. Voor alle duidelijkdheid meld ik het heel graag aan u, die mij al jaren volgt via deze site.
Uw burgemeester zal zich tot eind 2018 (verder) optimaal inzetten zijn (onze) gemeente; uiteraard de dagdagelijkse dingen maar zeker voor de volgende belangrijke projecten:
*Opvolging bouw nieuwe Gemeentelijke Technische school in de Stationsstraat.
*Inhuldigen van de François Beuckelaersstraat en Benoit Ballonstraat in Peizegem (inbreiding thv voormalige school Ten Bos).
*Opening muzeum 'August De Boeck' *Realisatie van de windturbines (groene energie voor 4000 gezinnen) thv de Heirbaan, grens Steenhuffel.
*Opstart dossier 'uitbreiding De Plataan en Ten Bos' om proactief in te spelen op de groeiende bevolking.
*Opstart dossier 'Miereghemhofsite' (inbreidigsgebied thv Miereghemhof)
*Opvolging woonproject Matexi thv de voormalige voetbalpleinen 'Drijpikkel'
*Volledig fietspad tussen Meise en Asse (Nieuwelaan)
*Opvolging en voltooiing GinderAle, beide sites
*Opvolging site 'Maalderij Meskens' in de Stationsstraat
*Uiteraard zal ik 'met man en macht' pogen om mijn opvolger(-ster) voor te bereiden op de mooie maar vermoeiende taak als 'Burgemeester van Merchtem'.
Zoals u leest, is het werk nog niet gedaan.
Met veel goesting ga ik er nog ruim tegenaan. Daarna zal ik met heel veel voldoening terugkijken op al wat onze mooie gemeente te bieden heeft.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat alle geleverde werk zal worden verdergezet door de nieuwe bewindsploeg van LIJST 1785!

Wat gaat hij nog doen?
Café in 't station.

14/03/2018

Vorig jaar was het gebruik van het stationsgebouw voor de Marollen een noodoplossing, maar deze noodoplossing is uitgegroeid tot de ideale locatie voor statiekermis. Daarom vraagt het bestuur aan de NMBS om het stationsgebouw tijdens Statiekermis te laten uitbaten door de vrienden van 'De Marollen'.
Inmiddels heeft het college ook beslist om deel te nemen aan de Preventieweek fietsdiefstal NMBS ...

Café in 't station.
'Eigen perkjes eerst'

13/03/2018

Het college stelt voor om de tuinaanleggers de mogelijk te geven om de bloembakken te onderhouden in ruil voor een reclamepaneeltje in het bloemenperkje; een proefproject gaat van start in Merchtem centrum. Geïnteresseerden kunnen zich aanbieden op het gemeentehuis, dienst milieu.

'Eigen perkjes eerst'
Regenboogvlag

13/03/2018

Het college heeft zich ook dit jaar akkoord verklaard om op 16 mei ek de regenboogvlag uit te hangen. De regenboogvlag is een uiting tegen homofobie.

Regenboogvlag
Oefensets voor GTSM

12/03/2018

GTSM beschikt reeds over enkele oefensets voor 'Electriciteit', maar omdat door de grotere klasgroepen het nodig is om nog twee extra oefenpanelen aan te kopen zodat iedereen alles kan inoefenen in het labo elektriciteit, koopt de gemeente er twee extra bij de gespecialiseerde onderneming Festo Belgium voor een bedrag van 5.159,44 euro inclusief 21 % btw;

Oefensets voor GTSM
Uilen

10/03/2018

Michel De Keersmaecker is reeds 30 jaar bezig met het plaatsen van nestkasten voor steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk. Regelmatig koopt hij materiaal aan om deze kasten te herstellen. De kasten worden hersteld door Roger Vanderslagmolen, lid van Natuurpunt Merchtem.
Dit jaar zou hij tevens enkele nieuwe kasten voor de torenvalk en steenuil willen kopen; hiervoor is dit jaar 1230 euro voorzien.
'In een verkiezingsjaar zijn er steeds meer uilen', grapt Michel.

Uilen

Top