Open VLD

Actua en Eddie

Akkervogels

1/10/2017

De akkervogels zijn de laatste jaren enorm in aantallen achteruit gegaan. Er zouden tot 90% minder akkervogels zijn. Via het RLGC worden er reeds projecten georganiseerd om deze vogels te beschermen door graanvelden gedeeltelijk te laten staan, zodat deze vogels in de winter eten genoeg hebben.
Tevens voorziet het PPS (Provinciaal Prioritaire Soorten) dat akkervogels voor Vlaams Brabant in het algemeen en de veldleeuwerik in het bijzonder voor Merchtem aandacht moeten krijgen. Wij doen met de GNOP hier reeds 3 jaar aan mee en dit met mooie resultaten.

De landbouwer / particulier die hieraan meewerkt, krijgt per hectare 1.230 euro min de kosten van zaaigoed en/of eventueel laten ploegen door een landbouwer indien het een particulier betreft.

Akkervogels
Kom naar 'Dag van de klant'

29/09/2017

Morgen word je verwend door de lokale handelaars naar aanleiding van de 'Dag van de Klant'. Spring gerust eens binnen bij deze mensen, een leuke attentie krijg je alvast! Inderdaad, met medewerking van het gemeentebestuur, of wat had je gedacht...

Kom naar 'Dag van de klant'
Begraafmateriaal.

28/09/2017

De opdracht “Aankoop van begraafplaatsmateriaal ” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde de gespecialiseerde onderneming Honor, Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ Almere, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 6.575,00 euro exclusief btw of 7.955,75 euro inclusief 21% btw; het gaat om een constructie die belet dat een begraafput zou invallen na het grven.

Begraafmateriaal.
6 nieuwe 3D printersvoor GTSM

27/09/2017

De opdracht “Aankoop van 6 x 3D printers voor de GTSM” wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Nolimeds, Voistraat 21 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.878,98 euro; 3D printen is inzetten op de toekomst. onze Technische school is koploper in innoveren!

6 nieuwe 3D printersvoor GTSM
Ratten.

26/09/2017

De opdracht “Aankoop van verdelgingsmiddelen” wordt gegund aan de gespecialiseerde onderneming met de economisch meest voordelige (prijs/kwaliteit) offerte, zijnde bvba De Proft Agrotechnie, Koeweidestraat 33 - Industriezone C te 1785 Merchtem, voor een maximumbedrag van 8.264,46 euro exclusief btw of 10.000,00 euro inclusief 21% btw;

Ratten.
Bonus politiezone wordt dadelijk geïnvesteerd.

25/09/2017

Het college heeft beslist om de financiële meevaller van d politiezone , een minder uitgave van 119.000 euro rechtstreeks te investeren in verkeersveiligheid in de gemeente:
• vaste verkeerslichten Wolvertemsesteenweg
• camerabewaking bij hot spots
• snelheid informatieborden
• veilige schoolomgevingen
Merctem, veilig(er)!

Bonus politiezone wordt dadelijk geïnvesteerd.
Terug uit Japan.

23/09/2017

Beste lezer, hier ben ik (opnieuw). Pas terug uit Japan (Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima,...).
Een heel leerrijke ervaring waarover ik u graag wil berichten Bij deze nog eens een woord van dank aan mijn waarnemend burgemeester , Steven Elpers, die de taak feilloos op zich heeft genomen.
De belangrijkste dingen die ik zal onthouden ivm Japan zijn:
*zeer stipte timing ivm vergaderen , uitstappen , enz (tot op de minuut juist);
*alle dagen 'rauwe vis'...
*uiterst propere straten , zelfs in Osaka, een stad met 8 miljoen inwoners.
*ongelooflijk nauwkeurig respecteren van de wegcode in het verkeer.
*fietsers en voetgangers op een fiets-voetpad; geen aparte fiets-en voetpaden
*de schoenen uitdoen voor elk restaurantbezoek of bezoek aan één van de zovele Boedhatempels
*na een vergadering met 'nieuwe' actoren , worden kleine geschenkjes overhandigd , die je pas thuis mag openmaken
*snuiten van de neus,niezen mag nooit aan tafel
*dresscode: donker kostuum met wit hemd; een das wordt er gedragen vanaf 1 oktober (verplicht)
*Het internationale gezelschap dat enorm is meegevallen.
*het uurverschil van 7u (later), vraagt wel wat aanpassingsvermogen.
* 'skypen' is gewoon fantastisch.
Conclusie: mooi land , speciale cultuur maar... België en bij uitstek Merchtem blijft de top!...

Terug uit Japan.
Japan.

17/09/2017

Beste bezoeker, wanneer je dit leest ben ik in Japan (Tokyo). Een weekje maar, voor professionele maar ook ontspannende , toeristische doeleinden. Tijdens mijn afwezigheid is Steven Elpers waarnemend burgemeester. Je kan hem bereiken op 0474942212 Dagelijks skype ik met Marleen en Jan jr. Indien, jullie iets 'dringend' te melden hebben , kan ik via haar op de hoogte worden gebracht. Tot zaterdag ek, Eddie

Japan.
Voor 130.000 euro asfalt.

16/09/2017

Het college heeft voor ruim 130.000 euro nieuwe asfalt zijn goedkeuring gegeven. Hiermee worden nieuwe wegen of gedeelten ervan aangelegd. Merchtem blijft investeren in zijn wegenis!!

Voor 130.000 euro asfalt.
Laaghangende zon!

14/09/2017

“PZ AMOW vraagt bestuurders extra aandacht voor mekaar te hebben. In deze tijd van het jaar vermindert de laag hangende zon dikwijls de zichtbaarheid ernstig.
Reflectie door een nat wegdek versterkt dit fenomeen nog. Je dimlichten overdag gebruiken zorgt ervoor dat ander weggebruikers je veel beter en sneller zullen opmerken. Een anticiperende rijstijl met aangepaste snelheid en het nemen van voldoende tijd om maneuvers met voldoende marge uit te voeren kunnen de verkeersveiligheid enkel maar gunstig beïnvloeden. De gewonnen seconden verdwijnen in het niets bij een aanrijding!”
foto: Willy Sommers , Laat de zon in je haart (niet in de ogen)

Laaghangende zon!

Top