Open VLD

Actua en Eddie

'Wijze beslissing'

15/06/2017

Korte reactie bij ontslag gemeenteraadslid Joris Verspecht bij CD&V wegens 'ambras in de partij':
"Wijze beslissing de eer aan jezelf te houden als je in 17 jaar niets hebt verwezenlijkt ...Good luck!

'Wijze beslissing'
Ten Anckere wordt verfraaid.

14/06/2017

Het college heeft zijn goedkeuring gegeven op het speelpleintje aan het Harmonieblock (Ten Anckere) te verfraaien voor een bedrag van bijna 30.000 euro. Hopelijk wordt het ditmaal gevrijwaard van vandalisme...

Ten Anckere wordt verfraaid.
Snelheidscontroles in de Sint Guduladreef.

13/06/2017

Het college heeft aan de politie gevraagd om eerstdaags veelvuldig te controleren op snelheid in de Sint Guduladreef. Houden aan uw limiet graag!

Snelheidscontroles in de Sint Guduladreef.
Nieuwe nadar.

10/06/2017

Het college heeft beslist op 60 nieuwe nadars aan te kopen. Hiermee kan 150 meter straat worden afgesloteN; Het gaat om een bedrag van 5000 euro.

Nieuwe nadar.
G-Voetbal 'officieel' van start.

8/06/2017

Dit voetbalseizoen zal er nog één training voor onze G-voetballers doorgaan, specifiek vaderdag (11 juni), van 09.00u tot 10.00u. Na het succes van de G-voetbal initiatie-dag , die doorging op 6 april ll, waarbij 25 mensen met een handicap zich reuze hebben vermaakt, heeft het bestuur beslist ‘definitief’ van start te gaan met het G- voetbal binnen Hoger Op Wolvertem-Merchtem. Alle trainingen gaan door in de daarvoor uiterst geschikte locatie : Sportcomplex Dooren , Jozef Stallaertstraat 10 te Merchtem. Vanaf het volgend voetbalseizoen (2017-2018) dat start op 15 augustus zullen we in samenspraak met de voetballers en hun begeleiders bepalen op welke dagen en tijdstippen de trainingen (en in later stadium de matchen) zullen doorgaan. Het is duidelijk dat het G voetbal louter recreatief wordt beoefend, in een open en vriendschappelijke sfeer. Het hoofddoel is mensen met een handicap , die voetbalgezind zijn, de kans te geven hun favoriete sport te kunnen uitoefenen, onder een deskundige begeleiding, zowel voor, tijdens als na de sport.

G-Voetbal 'officieel' van start.
Brussegem boven!

7/06/2017

Zaterdag 3/6/2017 was het weer jaarmarkt in Brussegem.
Na een misschien iets mindere editie in 2016 had het jaarmarktcomitee van Brussegem er alles aan gedaan om er dit jaar weer een grand cru editie van te maken, aldus schepen Maarten Mast. .
Naast de koeien, ezels, schapen, het pluimvee van de neerhofvrienden en de vertrouwde rommelmarkt, waren ook de standhouders van de Merchtemse boerenmarkt uitzonderlijk naar Brussegem afgezakt..
Het hele gebeuren werd muzikaal opgefleurd door Trash Beatz en Gembada..
Nieuw dit jaar was een 1e uitgave van Brussegem's got talent, waarbij de kinderen van de Rinkelingschool hun artistieke gaven aan het publiek konden tonen. Het ging van dans, turnen, diabolo, tot een klassiek stukje dwarsfluit spelen..
Alleen tijdens het optreden van deze plaatselijke talentjes kon je in de feesttent dit weekend, eenspeld horen vallen. De rest van het weekend was het ambiance à volonté..
Uitslag Brussegem's got talent: 1e Luca Tastenoy met een diabolo, 2e Marthe Van Malderen en Anastasia Ciubotariu met een turnshow, 3e plaats Femke Neefs met dwarsfluit..
Het jaarmarktcomitee was dus in haar opzet geslaagd op naar 2018..
Foto's: 1e :winnaars raad het gewicht koe :856kg..
1e 857.4kg (Boussee Lucie).
2e 858.5kg (Van Lierde Alexander).
3e 862 kg (Hellinckx Anna)

Brussegem boven!
Voor 10.000 euro bloemplanten.

6/06/2017

Het college heeft zijn goedkeuring gegeven voor het aankopen van bloemplanten voor de Gemeentelijke Tuinbouwschool voor een bedrag van 10.000 euro. 'Koken kost geld'...

Voor 10.000 euro bloemplanten.
Groen licht voor windturbines. Persbericht Provincie Vlaams Brabant...

5/06/2017

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor 2 windturbines van Aspiravi in Merchtem. ‘We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Duurzame energiebronnen geven onmiddellijk positieve milieueffecten vermits ze geen CO2 uitstoten. Willen we klimaatneutraal worden tegen 2040, dan moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren, want we moeten immers 80 tot 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011’ zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. ‘ De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning van Aspiravi NV goed voor de uitbating van 2 windturbines aan het Brusselbaantje in Merchtem. Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW, goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen, en worden geplaatst in het agrarisch ruilverkavelingsgebied rond Peizegem. Door de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen is de impact van de windturbines op het landschap minimaal. De woningen liggen op voldoende afstand zodat ze geen hinder zullen ervaren. De geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd.

Groen licht voor windturbines. Persbericht Provincie Vlaams Brabant...
Meststof

2/06/2017

Het college heeft voor ruim 5.000 euro meststoffen aangekocht voor de Gemeentelijke Tuinbouwschool. 'Voeding is belangrijk, ook voor planten!'

Meststof
Wekelijkse ophaling huisvuil!

31/05/2017

In Merchtem gebeurt de inzameling van het GFT- en restafval via de tweewekelijkse ophaling van de biologisch afbreekbare GFT-zak en de bruine of zwarte restafvalzak. In de zomermaanden verhogen wij het tempo naar een wekelijkse ophaling. Vanaf woensdag 1 juni ek tot de laatste vrijdag van september kan u de restafvalzak en de GFT-zak elke week aanbieden. Het bestuur voorziet hiervoor een extra budget van ruim 100.000 euro deze legislatuur! Na 1 oktober geldt opnieuw de tweewekelijkse regeling. foto: Ook wekelijkse inzameling in de Kattestraat...

Wekelijkse ophaling huisvuil!

Top