Open VLD

Actua en Eddie

1.700 ste vogelnestkastje!

19/07/2017

Vandaag maak ik het 1.700 ste vogelnestkastje. Een heleboel mocht je al de nestkastjes bij mekaar plaatsen! En... toch nog niet genoeg, want de vraag blijft om onze vogeltjes een 'woning' aan te bieden in de tuin , of zelfs op het terras.
Het doet vooral plezier te weten dat ongeveer 80% bewoond is.
Heb je er nog geen? Nu bestellen en ophangen in februari volgend jaar.
Kleine dingen maken een mens gelukkig , ook uw burgemeester.
Op naar '2000'.

1.700 ste vogelnestkastje!
Burgemeester zijn...anno 2017.

18/07/2017

Een burgemeester anno 2017 is fier en trots op zijn gemeente, laat dat duidelijk wezen. Hij/Zij probeert er alles aan te doen om ‘goed te doen’ voor zijn inwoners; hij heeft er alles voor over om de gemeente goed en vlot te doen draaien, in al zijn aspecten. Wat het verschil is met het burgemeesterschap 16 jaar geleden kan ondergetekende nu reeds merken.’ De mensen zijn mondiger geworden.’, hoor je mij niet zeggen; dit klopt niet. ‘De mensen ventileren meer.’; dat klopt wel.
Elke avond zit er in onze mailbox wel een of andere boodschap van een ‘misnoegde’ (of gefrustreerde) burger die zijn ‘vrienden’ in CC of (heimelijk) in BCC zet. Hetzelfde gebeurt via een huis-aan-huis magazine (met de melding 'naam en adres bij de redactie gekend '(maar nooit te verkrijgen!). Deze ‘brave, klagende , burger’ vraagt vaak ‘dadelijk’ een antwoord of dé oplossing voor het probleem of zijn ingenomen stelling. Wanneer je als burgemeester antwoordt dat je het niet zwart/wit mag of kan stellen, volgt een schriftelijke tirade om ongemakkelijk bij te worden.
Antwoord je dat ze je mogen contacteren om het probleem te bespreken, blijft het vaak ‘muisstil’.
Ik prijs me gelukkig dat ik graag het oor te luisteren leg bij mijn bevolking, en dat het merendeel van onze inwoners daar gretig gebruik van maakt. Dat is ook de reden waarom ik met veel plezier en nieuwsgierigheid op zoveel mogelijk evenementen aanwezig tracht te zijn.
Een ander fenomeen waarmee je als beleidsvoerder actueel wordt geconfronteerd zijn de ‘actiecomités’. Hiervoor worden snel enkele ‘oneliners’ de wereld ingestuurd door individu’s, die graag zoveel mogelijk mensen achter zich krijgen , vaak om hun eigenbelang te dienen en NIET dat van de goedgemeenschap. Dikwijls gaat het om ‘mislukte politiekers’ of personen die zich door een politieker (vaak iemand uit de oppositie) laten opzwepen; deze laatste kan de burgemeester dan ‘openbaar’ en met veel volk in de rug, met rug tegen de muur trachten te krijgen of ‘beter nog’ proberen 'af te maken'. De leden van het actiecomité, beseffen pas (veel) later dat ze ‘misbruikt’ zijn; de meesten zijn –gelukkig maar- ook zo eerlijk om je dat komen te zeggen. Pas dan kom je te weten welke ‘smerige stoten’ er zijn gezegd of uitgehaald , om die brave burger achter zijn kar te krijgen… Gelukkig heeft een burgemeester (meestal) een groot hart, en is hij vergevingsgezind
De burgemeester echter, moet ondanks al wat ik hierboven heb aangehaald, nog meer en meer zorgen dat de gemeente blijft draaien en de mensen gelukkig blijven en graag wonen in zijn gemeente.
En nu het ‘goede nieuws’: UW BURGEMEESTER WIL DIT met volle goesting BLIJVEN doen tot het einde van zijn mandaat. En met respect en dank voor de ploeg en burgers die hem daarin steunen. Een ploeg die klaar staat om na 2018 met diezelfde gedrevenheid verder te doen!

Burgemeester zijn...anno 2017.
Spaartip: Vermijd sluipverbruik

17/07/2017

Sluipverbruik kan je energiefactuur doen oplopen met 10%. Schakel de toestellen die je niet gebruikt (tv, hifi, digicorder, dvd, printer, computer, gsm-op-lader) dus helemaal uit en laat ze nooit meer in slaapstand staan !

Spaartip: Vermijd sluipverbruik
Mooie groenten in de volkstuintjes.

15/07/2017

 Dat de volkstuintjes hun ‘vruchten afwerpen’, bewijst zichzelf. Ben je nog niet volledig overtuigd van het kunnen van onze volkstuinierders? Ga gerust een kijkje nemen achter het kerkhof van Merchtem centrum op het  Jozef Stallaertblock.
Elke dag vind je er iemand om van gedachten te wisselen over tuin (en andere zaken).
Het initiatief van 2011 heeft nog steeds veel bijklank. Mijn buurman , Johan , plant zelfs 'samen aankoop van plantjes'.
Bij deze ook een dankwoord aan onze ambtenaar Karin die vanop de bovenste verdieping van het gemeentehuis alles in goede banen leidt, en de voorzitter van de Tuinkabouters , Gust.

 

 

Mooie groenten in de volkstuintjes.
Nog een bushokje bij.

13/07/2017

In kader van 'twee bushokjes per jaar', heeft het college beslist om er een bij te plaatsen op de Nieuwbaan in Peizegem, thv basisschool 'Ten bos'. Droog van en naar school dus!

Nog een bushokje bij.
Burchtlaan wordt aangepakt.

12/07/2017

Het college heeft 35.000 euro voorzien voor de aanpak van de toplaag van de burchtlaan. Schepen Paul Van den Eynde ziet 'een droom in vervulling' gaan. Er wordt een dubbele slemlaag aangebracht.

Burchtlaan wordt aangepakt.
Vakantie is goed voor je gezondheid!

11/07/2017

Doeltreffende vakantie – tips:
Vakanties hebben een gunstig effect op de gezondheid, indien voldaan wordt aan enkele voorwaarden: zo moet de vakantie, om het weldadige ‘vakantie-effect’ te sorteren, ingevuld worden op een manier zoals men dat zelf wil. Zij moet bestaan uit zelfgekozen activiteiten. Dit is nodig om de stress opgedaan door andere activiteiten te boven te komen. Bedoeling is dat men zich ‘loskoppelt’ van de gebruikelijke dagelijkse beslommernissen, liefst in een andere omgeving. Vermijd dat de werkzorgen toch nog je vakantie binnensluipen, berg werk-gerelateerde elektronica zo veel mogelijk op en laat die mailbox ongelezen.
Geniet een sportvakantie de voorkeur boven een strandvakantie? Dat hangt er volledig van af waar de vakantieganger zich zelf het beste bij voelt. De nadruk ligt op de eigen keuze. Sommige mensen voelen zich goed bij een eerder passieve vakantie, anderen zouden daar eerder gestresseerd van geraken.
Vakantie moet het mogelijk maken een ruimte te creëren waarin men zich op andere gedachten en zelfgekozen activiteiten kan richten. In die optiek zou men dus eerder voor een langere dan een kortere vakantie moeten kiezen, gezien het in een langere vakantie eenvoudiger zou moeten zijn om zich los te maken van het piekeren.
Anderzijds valt er ook iets te zeggen voor meerdere korte vakanties per jaar, omdat men het vakantiegevoel zo meer spreidt.
Een vakantie goed organiseren en plannen, goede afspraken maken, kan voorkomen dat een vakantie verpest wordt door onenigheden en onaangename verrassingen. Wat betreft het werk, betekent dit: communiceer goed over je afwezigheid en plan tijdig de overdracht van taken. Het plannen van de vakantie draagt overigens op zich ook bij tot een geluksgevoel, hetgeen op zijn beurt weer een gunstige invloed op de gezondheid heeft.
Werken tijdens de vakantie?
Is het lezen van werk-e-mails taboe? Onderzoek leert dat zelfs een zakenreis een gunstig effect kan hebben op het herstel van stress, omdat men in dat geval mentaal en fysiek nog steeds van omgeving verandert.
Werken tijdens een reis of een vakantie hoeft niet per se uit den boze te zijn, onder de strikte voorwaarde dat dit volledig vrijwillig gebeurt, in tijd beperkt blijft en niet te veel moeite kost.
In het uitzonderlijke geval dat men nog steeds werkt gedurende het verlof, is het ook noodzakelijk dat men met de partner en het gezin goede afspraken maakt.
Conclusie:
Vakanties zijn gunstig voor de gezondheid. Werkgevers hebben baat bij gelukkige, gezonde en energieke werknemers. Dit draagt bij tot productiviteit en de afname van absenteïsme.
bron : SPMT-ARISTA , Actuascan (30/06/2015).

Vakantie is goed voor je gezondheid!
Veilig aan je barbecue!

6/07/2017

Met het mooie weer is het voor vele Belgen weer tijd om de BBQ boven te halen. Omdat barbecueën vooral gezellig en veilig moet blijven hebben we bij Oscare alvast een aantal tips opgelijst die ervoor zorgen dat je aan het barbecueën alleen goede herinneringen overhoudt. Toch stellen we ieder jaar jammer genoeg opnieuw vast dat mensen tijdens het BBQ-seizoen ernstige verwondingen oplopen.
Tips voor een veilige barbecue:
• Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond.
• Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren.
• Wie bakt, is BOB en drinkt dus niet!
• Pas op met licht ontvlambare kleding (bv. nylon) in de buurt van een barbecue: draag een speciale barbecueschort (NOOIT SYNTHETISCH) en handschoenen.
• Gebruik aanmaakblokjes in plaats van spiritus, benzine of brandalcohol.
Het zijn slechts enkele van de tips die terug te vinden zijn op www.veiligbarbecuen.be.

Veilig aan je barbecue!
Kip-bak

5/07/2017

Het college heeft de aankoop van een aanhangwagen met kip-bak goedgekeurd. De kip-bak wordt aangekocht bij Delvan in de Koeweidestraat voor een bedrag van 8.500€

Kip-bak
Bounce Big Band

4/07/2017

Tijdens de maandag van Merchtem kermis zal de Bounce Big Band het beste van zichzelf geven voor de OLV ter Noodt-kerk. Het optreden ligt in het verlengde van de Merchtemse wielerkoers bij Jos en Linda op de Reedijk.

Bounce Big Band

Top