Open VLD

Eddie De Block

101 realisaties van de voorbije bestuursperiode open een rijtje van A tot Z

 1. Aanplakzuilen
  Verenigingen krijgen de mogelijkheid hun activiteiten aan iedereen ?gratis- kenbaar te maken.
 2. Begraafplaatsen
  Merchtem kreeg een eerste prijs bij de Funeral Awards.
 3. Begravingen
  Door aanpassing van het begraafreglement kunnen mensen begraven worden langer dan 4 dagen na overlijden (cfr. Vroeger).
 4. Belbus
  Op initiatief van de gemeente kan u beroep doen op de belbus (de Lijn).
 5. Bibliotheek
  Er werd ernstig geïnvesteerd in nieuwe boeken en informaticamateriaal. Een DVD-theek werd opgericht.
 6. Biodiversiteit
  De gemeente ondersteunt verschillende natuurprojecten ter bevordering van onze natuur. Denken we maar aan: boomplantakties, aanleggen van poelen, hoogstamboomgaarden, aanbrengen van nestkasten (o.a. voor kerkuilen).
 7. Borden 30km/u
  Aan alle scholen in onze gemeente worden lichtgevende borden geplaatst "30km/u". Dit komt de veiligheid van en naar de school ten goede. Deze borden zijn besteld en zullen eerstdaags worden geplaatst.
 8. Budget
  De gemeentefinanciën werden de voorbije bestuursperiode nauwlettend onder controle gehouden. De schuldenlast per inwoner is zelfs gedaald.
 9. Centraal oproepnummer loods
  Bij elk voorval waarbij de technische dienst dient opgevorderd, kunnen de hulpdiensten terecht op een centraal oproepnummer (052/37.39.15) waarbij telkens een weekverantwoordelijke de nodige werklieden voorziet om het probleem op te lossen (wateroverlast, strooidiensten, ongevallen, ...)
 10. Containerpark bleef gratis
  Ongeacht verschillende, steeds strengere wetgevingen (en dus kosten) heeft het huidige gemeentebestuur geopteerd om ons containerpark gratis te houden.
 11. Containerpark
  Een kluis voor het KGA afval werd aangekocht
 12. Cultuur
  Zomer op de kiosk vindt niet alleen plaats in Merchtem centrum maar ook de deelgemeenten worden aangedaan.
 13. Dooren : sportterreinen
  Hoewel de toeziende overheid het de gemeente niet makkelijk heeft gemaakt, kunnen de voorziene werken (nieuwe sportinfrastructuur voor buitensporten) eerstdaags worden aangevat. Het mini BPA Recreatie werd unaniem positief door de provincie geadviseerd.
 14. Doorschakeltoon
  De doorschakeltoon werd aangepast in functie van de tijd van het jaar. De saai tonen werden vervangen door frivole muziekjes.
 15. Econetploegen
  Merchtem doet eveneens beroep op de "econetploegen" die op een natuurvriendelijke manier instaan voor het onderhoud van de landelijke wegen.
 16. Extra toelagen humane organisaties
  De budgetten werden herschikt zodat ook meer aandacht kan besteed worden aan goede doelen o.a. Levedale, Child Focus, ...
 17. Feestcheques
  Om de verzuring tegen te gaan, kwam het initiatief om buurtcheques te geven. Dit brengt jaarlijks 30 keer een ganse buurt samen. Een verzoetende maatregel.
 18. Feestgemeente
  Gelet op de talrijke activiteiten en de samenhorigheid van de Merchtemnaren, verkreeg onze gemeente de officiële titel "Feestgemeente". Hard werken mag beloond worden.
 19. Feestzaal te Hamme
  De gemeentelijke feestzaal werd in een nieuw kleedje gestoken. De verhuring ervan is toegenomen.
 20. Fiets
  Aan de veiligheid van de fietsers werd gewerkt : kruispunt Leireken-Dries, aanleg fietspad Burchtlaan, Steenweg op Asse, Drielindenbaan, Kattestraat, hoek Oudstrijdersstraat-Stationsstraat.
 21. Fietsstalling Kouter en ter hoogte van het station van Merchtem
  Ook aan de zwakke weggebruiker wordt gedacht.
 22. Fluo-veiligheidsvestjes
  ALLE leerlingen van de 5 Merchtemse basisscholen ontvangen van de gemeente Merchtem een fluo-veiligheidsvestje.
 23. Fuifzaal
  Voor het eerst in de Merchtemse geschiedenis: een gemeentelijke fuifzaal !
 24. Gelegenheid rijles Brussegem
  Op het kaatsterrein Drinkeling te Brussegem is er de mogelijkheid om rij-oefeningen te doen.
 25. Gemeentelijke bouwkavels
  Op initiatief van het gemeentebestuur werden 41 jonge gezinnen eigenaar van een volledig uitgeruste bouwkavel in de Mieregemstraat. Ook jonge Merchtemnaren kunnen in de gemeente blijven.
 26. Gescheiden selectieve ophaling
  80 minder mobiele inwoners zien hun selectief afval maandelijks opgehaald worden door de jeugdbewegingen.
 27. Goedkoper zwemmen in de buurgemeenten
  Elke Merchtemnaar kan zowel in Meise als in Londerzeel gaan zwemmen aan het tarief van het lokaal publiek. (d.i. ongeveer de helft van het vorige tarief)
 28. Hoffelijkheidskaart
  Om het parkeren nog vlotter te laten verlopen, werd de hoffelijkheidskaart ingevoerd. Elke handelaar kan op eenvoudige vraag een hoffelijkheidskaart verkrijgen op het gemeentehuis om lossen en laden makkelijker te laten verlopen.
 29. Hokjes voor schoolbegeleiders
  Inzet van vrijwilligers wordt geapprecieerd.
 30. Hondenpoepmaatregelen
  Door het invoeren van een 'hondenpoepreglement' en de beschikbaarheid van hondenpoepzakjes (gemeentehuis), is het probleem voor een deel opgelost. Her en der werden hondenpoeptoiletjes opgericht.
 31. Hoog/laagbedden
  Alle bedden van het rustoord zijn voorzien van hoog/laagbedden.
 32. Houten ballekensworp
  Ondertussen de traditionele afsluiter van Merchtem Kermis: zondagavond op het balkon van het gemeentehuis worden 1000 balletjes geworpen waarmee talrijke prijzen kunnen gewonnen worden.
 33. Informatie
  De bevolking wordt op regelmatige basis geïnformeerd via de infobladen Cursiefje, Goeiedag en Klakson. De website van de gemeente, www.merchtem.be , is volledig vernieuwd.
 34. Infrastructuur sporthal
  Tijdens de voorbije legislatuur werd zowel het sanitair als de verlichting volledig vernieuwd.
 35. Internetcafé voor bejaarden
  In het OCMW van Merchtem kunnen bejaarden nu ook gratis op het internet leren surfen in de Serviceflats Ter Linde.
 36. Jeugdsporten: subsidie voor binnen- en buitensporten
  Naast de buitensporten werd de gemeentelijke subsidie voor binnensporten, voor een zelfde bedrag, goedgekeurd (totaal: ? 15.000,00). Daarnaast krijgen de buitensporten nog ? 30.000,00 voor het onderhoud van hun terreinen.
 37. Kerkhoven
  Alle kerhoven van de gemeente werden verfraaid en voorzien van toiletten, kraantjeswater en alle nodige infrastructuur (columbaria, ...)
 38. Kind en Gezin: locatie Boonhof
  Voor jonge ouders een makkelijk te bereiken locatie in de Maurits Sacréstraat.
 39. Lokaal opvanginitiatief (LOI)
  Dit werd opgericht en is dusdanig geapprecieerd dat Merchtem in 2004 in Vlaams-Brabant de titel "gelijke kansen gemeente" kreeg.
 40. Lustrum 750 jaar vrijheid Merchtem
  Tijdens de viering van 750 jaar vrijheid Merchtem, werd onze gemeente ver buiten de grenzen bekend.
 41. Kom Op Tegen Kanker
  Door samenwerking tussen OCMW en gemeentepersoneel kan Merchtem elk jaar een mooi bedrag overmaken aan Kom op Tegen Kanker. Elk jaar in de maand september wordt een heuse plantjesverkoop georganiseerd.
 42. Middenstand
  De gemeente organiseerde in samenwerking met UNIZO reeds 2 maal de actie "Met belgerinkel naar de winkel". Ook de jaarlijkse actie van "Dag van de klant" groeit steeds door de goede samen werking tussen het gemeentebestuur en UNIZO.

  Op vraag van de lokale economie werd het marktreglement aangepast: vaste uren ivm het op- en afrijden van de markt.
 43. Mountainbike Tourtocht
  Voor de wielerliefhebber een veelgebruikte fietsroute met vertrekpunt (en wasgelegenheid) aan de sporthal.
 44. Merchtems Volkstheater: locatie Boonhof
  Op cultureel vlak is het samengaan van de grootste toneelverenigingen een goede zaak voor onze gemeente. Het MVT kreeg een vaste stek in het Boonhof in de Maurits Sacréstraat.
 45. Minder mobielencentrale
  Tijdens deze bestuursperiode werd door de minder mobielencentrale MMC de 1000ste rit gereden.
 46. Molokcontainers
  Per 1000 inwoners zijn er MOLOK containers geplaatst, ondergronds, voor gescheiden glas en papierophaling.
 47. Nachtwinkels
  Door het stemmen van een reglement, dat tussen 22u en 06u geen alcoholische dranken mogen worden verkocht in winkels, werd het oprichten van nachtwinkels ontraden in onze gemeente.
 48. Natuurleerpad
  Rond het rustoord is een volwaardig natuurleerpad gecreëerd.
 49. Nieuw concept verwelkoming nieuwe inwoners
  Sinds 2001 worden nieuwe inwoners verwelkomd met een barbecue in de Gemeentelijke Tuinbouwschool. Daar kunnen zij informeel kennismaken met de gemeentediensten en ?personeel. Iedereen keert tevreden terug.
 50. Nieuwe school
  Nieuwbouwproject Ten Bos staat in de startblokken. Een architect werd reeds aangeduid. De Plataan beschikt over moderne infrastructuur: nieuwe school.
 51. Nieuwe speelpleinen
  • Hamme
  • Peizegem
  • Brussegem
  • OCMW
  • Ten Anckere
  Onze jeugd telt !
 52. Noodcomité
  In het voorjaar van 2003 werd het noodcomité opgericht. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers ingeschreven die ten allen tijde door de gemeente kunnen worden opgeroepen om te helpen bij rampen.
 53. Nooduitleendienst
  Voor dringende gevallen kan in het OCMW rustoord medisch materiaal worden uitgeleend.
 54. Onderwijs
  Zowel de Gemeentelijke Technische School als Tuinbouwschool kregen de mogelijkheid om nieuwe richtingen aan te bieden, zoals dierenzorg, installatietechnieken.
 55. Oorlogsmonumenten
  Op alle oorlogsmonumenten werden de vergulde letters bijgewerkt. Het praalgraf van luitenant De Winde in Oostrozebeke zal worden verfraaid op vraag van de gemeente Merchtem. De provincie West-Vlaanderen heeft hiermee ingestemd.
 56. Oprichting Kerststallenwedstrijd
  Het huidige gemeentebestuur heeft deze wedstrijd opgericht. Gezien het grote succes (meer dan 25 deelnemers), zal dit worden verdergezet.
 57. Oprichting Kindergemeenteraad
  Inspraak van iedereen.
 58. Opstart Brussegemkermis
  Onder impuls van de huidige bestuursploeg en dankzij de lokale inzet van Brussegemnaren, bloeit deze kermis als nooit tevoren.
 59. Opstart Parochiedag Hamme
  Om de traditie terug op te nemen, is de Parochiedag opnieuw in het leven geroepen, waar Hammenaren elk jaar naar uitkijken.
 60. Parking
  Er werd bijkomende parking voorzien: zowel aan het station als op de Krekelendries. Merchtem centrum telt nu ongeveer 800 parkeerplaatsen. In tegenstelling tot de buurgemeenten, bleef parkeren in Merchtem gratis.
 61. Parkeerkaarten Merchem centrum
  Parkeerkaart voor aangelanden in blauwe zone.
 62. Poetsdiensten aan huis
  Deze is uitgebouwd tot een volwaardige dienstverlening bij hulpbehoevenden en senioren.
 63. Politie
  Onder impuls van burgemeester De Block heeft Merchtem ondanks de politiehervorming, zijn eigen politiecommissariaat in de gemeente behouden. De politie te fiets heeft dit gebouw als vertreksbasis.
 64. Prijskamp Tekening voor de affiches van Merchtem Kermis
  Sinds 2002 wordt er voor Merchtem Kermis een wedstrijd onder Merchtemnaren uitgeschreven.
 65. Quiz
  De jaarlijkse cultuurquiz werd door onze cultuurraad in een nieuw kleedje gestoken. Het bestuur verleende hieraan zijn volle medewerking.
 66. Reedijk
  Nadat het parkje ?Paardenwater? is aangelegd, zijn de instandhoudingswerken van het oud-politiecommissariaat gebeurd. Daarvoor is een subsidie bekomen van de overheid. In de loop van 2007 wordt de aanvang voorzien van de definitieve restauratie.
 67. Restauratie St Annakapel-Brussegem
  Deze werken zijn reeds opgestart.
 68. Seniorenfeest
  Uitgegroeid tot een immens succes waarbij 1.300 bejaarden aan hun trekken komen.
 69. Serviceflats
  Aanbod van 24 naar 48 opgetrokken in Merchtem. De laatste fase dateert van 2004. Ook onze senioren blijven graag in Merchtem. Daarom is de grond op de hoek Leireken-Nieuwbaan gekocht voor 12 serviceflats in Peizegem, evenals een inplantingsstudie in Brussegem.
 70. SMS oproepdienst
  Om onze burgers op de hoogte te houden van diverse activiteiten en noodwendigheden, werd de sms-oproepdienst opgericht. Momenteel volgen reeds 2000 Merchtemnaren het reilen en zeilen van onze gemeente via deze dienst.
 71. Sociaal verhuurkantoor
  Wie problemen heeft met het huren van een woning kan op het OCMW Merchtem terecht bij het sociaal verhuurkantoor.
 72. Sportinfrastructuur behouden
  De bestaande buitensportterreinen zijn in het ontwerp Gemeentelijk Structuurplan Merchtem ingekleurd als "zone voor recreatie met uitdovende functie". D.w.z. dat alle kleinere clubs hun eigen entiteit kunnen bewaren.
 73. Steltenlopers
  De ambassadeurs van onze gemeente kregen een vaste stek op 3 ronde punten. Steeds bij de ingang van de gemeente: Brusselsesteenweg, Wolvertemsesteenweg en Kouter.
 74. Taallessen voor anderstaligen
  Het OCMW is ism het talencentrum gestart met taallessen voor anderstaligen.
 75. Technische school
  De nieuwe polyvalente zaal van de gemeentelijke technische school wordt afgewerkt in het lopende schooljaar.
 76. Tennisclub Kwetsendael gered
  Door toedoen van de gemeente kunnen momenteel 600 Merchtemnaren blijven tennissen in hun gemeente.
 77. Toegang rolstoelgebruikers
  Het gemeentehuis is reeds geruime tijd toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook een speciaal loket is voorzien.
 78. Trouwen op zaterdag
  Om onze trouwers te dienen, heeft burgemeester Eddie De Block vanaf zijn ambtstermijn 2001 toegelaten om ook op zaterdag te huwen. Meer dan de helft van de huwelijken gebeurt nu op zaterdag.
 79. Tweedehandswinkel
  Vrijwilligers houden dagelijks de tweedehandswinkel voor meubelen en kledij open in het OCMW.
 80. Uitbreiding Bebloemingswedstrijd
  De jaarlijkse bebloemingswedstrijd werd uitgebreid met de categorie "gevelbeplanting en ecologische voortuinen". Er nemen reeds meer dan 100 inwoners deel.
 81. Uitbreiding Kermis Merchtem
  Met de prijskamp voor ezels, de bijkomende attracties op de jaarmarkt, waait er een frisse wind door het grootste, jaarlijkse evenement van Merchtem centrum.
 82. Uitbreiding openingsuren gemeentehuis
  De openingsuren werden uitgebreid om u nog beter te kunnen dienen.
 83. Uitbreiding van het OCMW park
  Wie de groene long van Merchtem centrum nog niet heeft gezien, kan best een kijkje gaan nemen. Verschillende visvijvers met een oppervlakte van bijna 1 ha in een park van 5ha, worden dagelijk bevist.
 84. Uitstraling van onze gemeente over de grenzen heen
  Jaarlijks neemt onze gemeente deel aan verschillende initiatieven zoals: open monumentendag, dag van het park, week van het bos, ...
 85. Uitwijkstroken Drielindenbaan en Eikstraat
  Een goede zaak voor iedere weggebruiker.
 86. Veilige overwegen
  Op vraag van de gemeente heeft de NMBS bijkomende slagbomen geplaatst ter hoogte van Merchtem station en Sleeuwagen en de Mieregemstraat.
 87. Veilige wegen
  Om de verkeerssituaties veiliger te maken werd op verschillende plaatsen éénrichtingsverkeer ingevoerd. Eveneens is de situatie Peperstraat-Spiegellaan veiliger geworden.
 88. Voetbalvelden Brussegem
  De lichtinfrastructuur wordt aangepast.
 89. Vrijwilligerswerking
  De vrijwilligerswerking werd gedurende de voorbije 6 jaar extra gestimuleerd in het OCMW van Merchtem.
 90. Wachtbekkens
  De gemeente kreeg groen licht voor het realiseren van een groot spaarbekken ter hoogte van de Strijdlandstraat. De aankoop van 2ha natuurgebied moet hiervoor dienstdoen. Zij voerde de watertoets in vooraleer deze werd bestendigd door Provincie en Vlaams Gewest.
 91. Wandelpaden
  In samenwerking met Natuurpunt werden verschillende wandelpaden uitgestippeld:
  • Foeksenbospad
  • Callarispad
  • Banmolenpad
  • Steenbergpad
 92. Warme maaltijden aan huis
  De volledige infrastructuur met betrekking tot de bedeling van warme maaltijden is volledig vernieuwd.
 93. Wateroverlast
  Op volgende plaatsen werd de wateroverlast aangepakt:
  • Drielindenbaan
  • Drinkeling/Hagebeuk
  • Weyenberg
  • Reedijk
  • Poverstraat
  • Kasteelstraat
  • Kleistraat
  • Dooren
  • ...
  Er zijn waterpeilmeters voorzien aan de beek zodat, bij slechte weersomstandigheden, het waterpeil makkelijk kan worden opgevolgd. Indien het water een bepaalde limiet overschrijdt, komt het alarm voor overstroming in werking.
 94. Waterzuivering
  De bouw van het RWZI (waterzuiveringsstation) op de Dooren is gepland voor 2007. Alsmede de aanleg van de hoofdcollectoren van Aquafin.
 95. Wegen
  Verschillende wegen werden voorzien van een nieuw wegdek:
  • Bleukenweg
  • Bollestraat
  • Gasthuisstraat
  • Burchtlaan
  • Galgestraat
  • Molenbaan
  • St. Huybrechtsstraat
  • Kasteelstraat
  • Peizegemstraat
  • Steenweg op Asse
 96. Wegwijzers handelszaken
  Sinds 2 jaar krijgt de Merchtemse handelaar de mogelijkheid om zijn handelszaak te bewegwijzeren. Hiervan maken reeds velen gebruik.
 97. Xylofoon
  en andere slagwerkinstrumenten werden aangekocht voor de muziekacademie August De Boeck.
 98. Yeti
  Ondanks 6 jaar zoeken, nog steeds niet gevonden in Merchtem.
 99. Zebrapaden
  Op verschillende plaatsen in de gemeente werden bijkomende zebrapaden geschilderd.
 100. Zorg voor senioren
  Een nieuw rustoord van 91 bedden, aangepast aan de modernste noden, is in aanbouw.
 101. Zoveel meer ...
  Naast bovenstaande realisaties zijn er nog heel wat meer zaken de voorbije legislatuur beslist.